Datasikkerhed

dataansvarlighed

1.0 DATAANSVARLIG

Jeg er som psykoterapeut dataansvarlig i min virksomhed:

Psykoterapeut Hanne Christensen, CVR nr.: 3734 0529

Virksomhedens adresser: Bjergegade 76, 6870 Ølgod og Engdraget 20, 6800 Varde.

Virksomhedens website: hannechristensen.com.

Emailadresse:  kontakt@partererapeuten.nu

2.0: HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER JEG OM KLIENTERNE:

Jeg indsamler

  1. personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail, køn, uddannelse og
  2. personfølsomme oplysninger (helbredsoplysninger, seksuelle forhold, race, etnicitet og religiøse forhold – alt sammen kun hvis det er relevant)

Indsamlingen af personlige og personfølsomme oplysninger sker for at kunne yde psykoterapi på den bedste måde for dig som klient, og for at kunne afregne behandlingerne.

Som klient i min virksomhed har du krav på at vide, at:

Personlige oplysninger deles med følgende databehandlere:

  1. FAKTURASERVICE A/S / ONLINEREGNSKAB A/S, CVR: 29 63 39 32, Gunnar Claussens Vej 24 B, 1. tv., 8260 Viby J, Danmark i anonymiseret form for at kunne udskrive fakturaer.
  2. E-bogholderen, site: ebogholderen.dk, i anonymiseret form for at de kan varetage mine regnskaber.

Personlige oplysninger og personfølsomme oplysninger gemmes i strengt krypteret form lokalt.

Jeg indsamler ikke informationer om klienter fra tredjemand.

Dine oplysninger kan under ingen omstændigheder viderefomidles til tredjemand uden dit skrevne samtykke.

3.0 INDSIGT I INDSAMLEDE OPLYSNINGER

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget til at komme med indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som jeg har registret om dig som klient, skal du kontakte mig på kontakt@parterapeuten.nu  

Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dig, eller hvis du har andre indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger, så skriv til kontakt@parterapeuten.nu  

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få dem rettet.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til de behandlinger, jeg foretager med dit samtykke.

Skriv til mig på kontakt@parterapeuten.nu

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine personoplysninger, hvis jeg ikke giver dig ret i dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet. Se mere på www.Datatilsynet.dk

4. SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER

Når klientforholdet er ophørt, gemmer jeg dine personlige oplysninger og journalnotater så længe jeg er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen og skattelovgivningen i 5 år.

Call Now Button