Depression

Depression er karakteriseret ved:

  • Manglende humør – trist, men du er ikke nødvendigvis ked af det. Du føler måske slet ikke noget.
  • Ingen energi – manglende lyst til at foretage dig noget, ingen kræfter, ingen drivkraft.
  • Negative forestillinger om dig selv – du tror, at du ikke er god nok. Du bebrejder dig selv for ting.
  • Nogle mennesker har tanker om døden og om at tage deres eget liv.
  • Vægtændring – du spiser for lidt og taber dig, eller du spiser for meget og tager på.
  • Søvnforstyrrelser – du sover for lidt, eller du sover hele tiden.
  • Nedsat social evne – måske kan du ikke passe dit arbejde, og det er svært at være sammen med andre mennesker.
  • Koncentrationsbesvær og nedsat indlæringsevne.
  • I svære tilfælde af depression kan den ramte have vrangforestillinger og psykoser.

Depression som følgesygdom

Depression kan være en følgesygdom i forhold til andre psykiatriske diagnoser; skizofreni, angsttilstande, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelser. Depressionen kan også have sin rod i  somatiske sygdomme, livstruende og/eller livsforandrende kronisk sygdom. Depression kan føre til misbrug af alkohol, stoffer o.a.

Man skelner mellem let, moderat og svær depression.

Hvordan føles depressionen?

Depression er også ofte forbundet med angst, uro og rastløshed. Nogle mennesker med depression har det særligt slemt om morgenen. Længere op af dagen kan de bedre overskue tingene. Dårligt selvværd ses i forbindelse med depression; den ramte føler ikke, at han/hun dur til noget og kan ikke se sin egen værdi. Den ramte føler, at han/hun fortjener et dårligt liv, en dårlig kæreste eller andre negative ting. Han/hun er handlingslammet i forhold til at skabe forandringer og derfor ses stress hyppigt. Det er helt klart stressende at have dårlig økonomi/dårlige relationer/dårligt helbred/belastende arbejde igennem længere tid. Depressionen fastholder de negative mønstre.

Hvad fører til depression

Årsager til depressionen skal søges i dine måder at klare udfordringer på; kan du stole på, at du kan klare de ting, der sker? Bør du klare tingene bedre end andre (perfektionist)? Skal du klare dig alene eller er det tilladt for dig at få hjælp? Er du lynhurtig til at finde fejl ved dig selv? Kan du stole på at andre vil dig det godt?  Mangler du værdsættelse fra dine omgivelser for at du kan føle, at du er god nok? Er du afhængig af, at andre skal beundre dig?

Hos nogle mennesker er depressionen sæsonbetonet – vinterdepression. Mangel på lys fører til sortsyn og energiforladthed. Det behøver ikke at være sådan. Og det er ikke nok at sidde foran en lyslampe ½ time om dagen. Ved at arbejde aktivt med sine strategier og handlemåder kan man finde glæde og energi, også i vintertiden.

Følger af depression

På længere sigt kan depression føre til varigt koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder, selv, når man ikke er deprimeret mere. Det er derfor vigtigt at behandle depressionen, så den ikke får varige konsekvenser.

Psykoterapeutisk behandling

I terapien arbejder vi med de problemer, du har i nutiden. Jeg hjælper med at komme i dybden med problemerne, du lærer at mærke vigtige signaler fra kroppen og at reagere på dem, så du bliver i stand til at sige til og fra. På den måde bliver du fri i dit liv og kan træffe gode beslutninger for dig selv. Psykoterapi har ingen uønskede bivirkninger – den har gunstig effekt på dit liv og dine relationer.

Call Now Button