Familieterapi

Dårlig stemning eller ufred i familien

… skaber dårlig trivsel og i sidste ende kan det blive så smertefuldt, at det fører til trusler om brud eller lange perioder uden kontakt.  

De voksne i familien er altid karavaneførere og bærer ansvaret for den måde, familien og alle medlemmer interagerer på. Det kan være en svær tjans, hvis de ikke selv er vokset op med kompetente karavaneførere. Det forsvarer naturligvis ikke krænkelser, men det forklarer noget om de mekanismer, der er i gang i familien.

Når der er dårlig stemning mellem børn (uanset alder) og voksne eller mellem søskende, så skyldes det i reglen, at børnene har følt sig svigtede.

Det er smertefuldt at være den forælder, der har svigtet sine børn, og det er forståeligt, at det er vanskeligt at stå ved sig selv. Måske er man slet ikke klar over, at man har haft en krænkende adfærd over for sine børn.

Disse krænkelser skaber traumer  hos børnene og kan medføre, at børnene, når de ikke får arbejdet med traumerne, føler sig berettiget til at “krænke tilbage” i håbet om selv at få det bedre. Det foregår langt oppe i alderen. Men det giver ingen lindring.

Det er også barndoms-traumer, der ligger bag splid mellem søskende. Måske har det ene barn tjent som “prygelknabe”, den der fik skyld for det dårlige i familien. Et eksempel kunne være: Da lillebror blev født startede balladen, så det er hans skyld. Men i virkeligheden, så rakte forældrenes ressourcer måske ikke til et barn mere. Lillebror fik ikke helt det, han havde brug for, hvilket han gjorde opmærksom på. Derved kom han til at fremstå som særligt besværlig lige fra første øjeblik. Og resten af familien slap for at mærke deres utilstrækkelighed (for de voksnes vedkommende) eller mangel på omsorg og opmærksomhed (børnene).

Hvis der i hjemmet var knaphed på kærlighed, så er det for smertefuldt at indse denne knaphed, som skyldtes forældrenes manglende evne. Mange tror i stedet for, at kærligheden blev givet til søskende – de fik det hele, jeg måtte nøjes.

Ydre forhold kan også have spillet ind – far blev syg, mor arbejdede meget osv. Men selv om der er gode forklaringer på den manglende kærlighed, så er det en mangel; børn bliver præget af disse mangler uanset, hvad forklaringen er.

Det kan være vanskeligt at beslutte sig for familieterapi. De involverede parter skal være enige om, at de vil have en bedre relation. Familieterapi hjælper jer alle med at vokse som personer – livet er for kort til at hænge fast i gamle traumer. De skal frem i lyset, bevidnes og tilstås. Familieterapi giver mulighed for tilgivelse og en ny start.

Jeg hjælper jer med at nærme jer de vanskelige emner og jeg styrer processen, så alle kan holde ud at være i den. Familieterapi åbner for nye måder at være sammen på, når de gamle mønstre er blødt op.

Kontakt mig HER

Call Now Button