Kursus for forældre

Dagskursus – 6 timer

Father and mother kissing daughter
Bliv bedre til at være gode forældre for jeres guldklumper.

Bestil en dag, hvor I som forældre bliver tanket op på den nyeste viden inden for opdragelse. I lærer at være autentiske voksne, hos hvem barnet trygt kan læne sig, når det har brug for støtte til sin udvikling.

I får en baggrundsviden, der gør jer i stand til at tolke barnets adfærd som meningsgivende og I lærer nye måder at imødekomme barnet på, som giver barnet større selvværd.

Børn med godt selvværd er børn, der trives, der kan samarbejde og de klarer sig godt i skolen.

Kursets mål:

Deltagerne lærer at bruge sig selv i forhold til barnet, så de i højere grad kan møde barnet og barnets behov på en anerkendende og kontaktfuld måde.

Indhold:

Tilknytningsteori – teorien om, hvordan børn er afhængige af deres forældre for at kunne udvikles.

Kombineret med:

Sidste nyt fra hjerneforskningen: Børn kan ikke udvikle sig uden kontaktfulde voksne.

Disse to tilsat en god portion EFT (EmotionsFokuseretTerapi)

Op til 18 deltagere. Kurset kan arrangeres, hvor I ønsker det.

Pris 6000 kroner + kørsel.

 

Call Now Button